810 Car Phone - Toegangscodes voor de SIM-kaart

background image

Toegangscodes voor de SIM-kaart

y

PIN-code (4-8 cijfers):

De PIN-code (Personal Identification Number) beschermt de
SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. De PIN-code wordt
gewoonlijk bij de SIM-kaart verstrekt.

Bij sommige serviceproviders kunt u ervoor kiezen dat u bij
het inschakelen geen PIN-code hoeft in te voeren.

y

PIN2-code (4-8 cijfers):

De PIN2-code wordt bij sommige SIM-kaarten verstrekt en
is nodig om bepaalde functies te activeren.

y

De PUK-code en PUK2-code (8 cijfers):

De PUK-code (Personal Unblocking Key) is vereist voor het
wijzigen van een geblokkeerde PIN-code. De PUK2-code is
vereist voor het wijzigen van een geblokkeerde PIN2-code.

Opmerking

Als u deze codes niet bij uw SIM-kaart hebt gekregen,
neemt u contact op met de serviceprovider.

background image

De autotelefoon

13