810 Car Phone - Display

background image

Display

Wanneer de telefoon gereed is voor
gebruik en er nog geen tekens zijn
ingevoerd, wordt het standby-dis-
play
weergegeven (zie afbeelding).
Ook wordt het logo van de
netwerkexploitant weergegeven.

Als u een functie wilt activeren met
een spraaklabel, moet u eerst het
spraakdisplay weergeven. Druk hi-
ervoor op

in het standby-dis-

play.

Zie "Achtergrondverlichting" op pagina 39 voor informatie over
het aanpassen van de helderheid van het display voor betere
leesbaarheid.