810 Car Phone - Displaypictogrammen

background image

Displaypictogrammen

Hieronder worden de pictogrammen beschreven die op het
display te zien zijn.

Toont de signaalsterkte van het netwerk op de huidige
locatie. Hoe hoger de balk, des te sterker het signaal.

Geeft aan dat er een gesprek gaande is.

U hebt een of meerdere tekstberichten ontvangen.
Geeft aan dat er ongelezen tekstberichten zijn.

De doorschakelfunctie is ingeschakeld (netwerkdienst).
Zie "Doorschakelen (netwerkdienst)" op pagina 37.

De thuiszonedienst is ingeschakeld (netwerkdienst).

U kunt cijfers intoetsen.

Draai de Navi-knop naar links.

U kunt nu spreken.

Draai de Navi-knop naar rechts.

U kunt nu letters intoetsen.

background image

Displaypictogrammen

14

Geeft aan dat roaming geactiveerd is.

De coderingsfunctie is door het netwerk uitgeschakeld.

De beltoon is uitgeschakeld.

De draadloze Bluetooth-technologie is geactiveerd.
Zie "Draadloze Bluetooth-technologie" op pagina 49.

Gebruikersprofiel 1 is in gebruik.
Zie "Contacten downloaden" op pagina 52.

Gebruikersprofiel 2 is in gebruik.
Zie "Contacten downloaden" op pagina 52.