810 Car Phone - Pictogrammen voor opnamefuncties

background image

Pictogrammen voor opnamefuncties

De opnamefunctie is ingeschakeld.

De opname wordt afgespeeld.