810 Car Phone - De SIM-kaart installeren

background image

De SIM-kaart installeren

Waarschuwing!

Houd alle kleine SIM-kaarten buiten bereik van kleine
kinderen.

Opmerking

De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen
gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd.
Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt,
plaatst of verwijdert.

X

Schakel het contactslot van de auto uit voordat u de SIM-
kaart plaatst.

X

Druk voorzichtig op het palletje op
de behuizing van de radio-
eenheid (1) om de klep te openen
en omhoog te tillen (2).

X

Schuif de SIM-kaarthouder (3) in
de aangegeven richting om deze
te ontgrendelen.

X

Open de SIM-kaarthouder door
deze aan één kant omhoog te
tillen (4).

X

Plaats de SIM-kaart voorzichtig in
de houder (5). Zorg ervoor dat de
SIM-kaart juist is geplaatst en dat
de goudkleurige contactpunten
naar u toe zijn gericht.

X

Duw de SIM-kaarthouder weer op
zijn plaats en klik de houder vast
door deze in de aangegeven
richting te schuiven. Sluit het
klepje van de radio-eenheid en
zorg ervoor dat deze vastklikt.

background image

Schakelen tussen aan/uit- en uit-stand

19