810 Car Phone - De telefoon uitschakelen

background image

De telefoon uitschakelen

Als u het contactslot uitschakelt, wordt de autotelefoon niet
automatisch uitgeschakeld. De telefoon blijft zo lang
ingeschakeld als is ingesteld met de functie

Uitschakeltimer

. Als

de ingestelde tijd is verstreken, wordt de telefoon automatisch
uitgeschakeld.

Opmerking

De fabrieksinstelling voor de

uitschakeltimer

is vijf

minuten.