810 Car Phone - Een contactpersoon bellen (naam zoeken)

background image

Een contactpersoon bellen (naam zoeken)

X

Zoek in het standby-display naar de gewenste beginletter en
druk op

om de namen weer te geven die met deze

letter beginnen.

X

Ga naar de gewenste naam en druk op

om het nummer

te kiezen.

Opmerking

U kunt aan elke contactpersoon maximaal vijf
telefoonnummers toekennen. Het eerste nummer dat
onder een naam wordt opgeslagen, wordt automatisch
als standaardnummer ingesteld en wordt aangeduid met

(Algemeen). Andere typen nummers zijn

(Mobiel),

(Thuis),

(Werk) en

(Fax).

background image

Nummer herhalen

21

U kunt als volgt een van de andere
nummers bellen die bij een naam zijn
opgeslagen:

X

Druk op

en ga naar het gewenste symbool of

telefoonnummer.

X

Druk op

om het nummer te bellen.