810 Car Phone - Een nummer bellen via de Navi

background image

Een nummer bellen via de Navi-knop

U kunt de Navi-knop gebruiken om een telefoonnummer in te
voeren en te bellen.

X

Ga in het standby-display naar het eerste cijfer van het
telefoonnummer en druk op

.

X

Herhaal deze stap voor de andere cijfers totdat het volledige
telefoonnummer op het display staat.

X

Druk op

om het nummer te bellen.