810 Car Phone - Een nummer bellen via het toetsenblok

background image

Een nummer bellen via het toetsenblok

U kunt iemand ook bellen door het telefoonnummer op te
geven.

X

Druk in het standby-display op de cijfertoetsen

tot en

met

voor het gewenste telefoonnummer.

X

Als u een verkeerd cijfer hebt opgegeven, drukt u op

om

het te verwijderen.

X

Druk op

om het nummer te bellen dat op het display

staat.