810 Car Phone - Lijst met favorieten

background image

Lijst met favorieten

U kunt 12 contactpersonen aan deze lijst toevoegen. Met deze
lijst hebt u toegang tot de nummers die u vaak belt.

U kunt de lijst als volgt weergeven vanuit het standby-display:

X

Druk op .

X

Ga naar het gewenste item en druk op

.

X

Volg de instructies op het display.

X

Druk op

om het nummer te bellen.