810 Car Phone - Nummer herhalen

background image

Nummer herhalen

Als u een nummer dat u onlangs hebt gebeld opnieuw wilt
bellen, kunt u een lijst weergeven met de laatste tien nummers
die u hebt gebeld of geprobeerd te bellen.

X

Druk in het standby-display op

.

X

Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam.

X

Druk op

om het nummer te bellen.