810 Car Phone - Contacten

background image

Contacten

Tijdens het bellen kunt u de lijst met contactpersonen
weergeven om bijvoorbeeld een nummer op te zoeken of de
beller een bepaald nummer te geven.

U kunt als volgt contacten weergeven:

X

Druk tijdens een gesprek op

.

X

Zoek naar de gewenste beginletter en druk op

om de

namen weer te geven die met deze letter beginnen.

X

Ga naar de gewenste naam en druk op

om het nummer

weer te geven.

X

Druk op

om de lijst met contactpersonen af te sluiten. De

oproep blijft actief.