810 Car Phone - DTMF-tonen verzenden

background image

DTMF-tonen verzenden

DTMF-toonreeksen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om
wachtwoorden te verzenden, om uw antwoordapparaat te
bereiken, of om een automatisch spraaksysteem te besturen.

X

Druk tijdens een gesprek op

.

X

Ga naar

DTMF verz.

en druk op

.

background image

Opties tijdens een gesprek

23

X

Ga naar rechts naar de lijst met contactpersonen en
selecteer een vooraf gedefinieerde en opgeslagen reeks
cijfers.

X

Ga naar links en voer een reeks cijfers in.

X

Druk op

om het gewenste item te selecteren.

X

Als u de lijst met contactpersonen hebt geopend, gaat
u naar de gedefinieerde reeks en drukt u op

.

of

X

Als u de gewenste reeks wilt invoeren, gebruikt u het
toetsenblok.
Zie "Basisonderdelen van de telefoonhoorn" op pagina 15
voor meer informatie.

Zodra u een cijfer selecteert, wordt het direct verzonden als
DTMF-toon.

X

Druk op

om deze optie uit te schakelen en terug te gaan

naar het gespreksdisplay. De oproep blijft actief.

Opmerking

U kunt de DTMF-reeks opslaan als contactpersonen.
Zie "Een naam toevoegen" op pagina 33 voor meer
informatie over het toevoegen van items aan
contactpersonen.