810 Car Phone - Een inkomende oproep beantwoorden of weigeren

background image

Een inkomende oproep beantwoorden of weigeren

U kunt een inkomende oproep beantwoorden of weigeren.

X

Druk op

om een inkomende oproep te beantwoorden.

Druk op

om het gesprek te beëindigen.

X

Druk op

om een inkomende oproep te weigeren.

Als de functie

Doorschakelen bij bezet

(netwerkdienst) is

geactiveerd en inkomende oproepen naar een ander nummer
worden doorgeschakeld, bijvoorbeeld het nummer van uw
voicemailbox, worden alle geweigerde oproepen ook naar dit
nummer doorgeschakeld. Zie "Doorschakelen (netwerkdienst)"
op pagina 37 voor meer informatie.