810 Car Phone - Microfoon uit

background image

Microfoon uit

Als u een gesprek wilt dempen, select-
eert u

Microfoon uit

om te microfoon uit

te schakelen. De tekst

Uit

wordt weerge-

geven.

X

Druk tijdens een actief gesprek op

.

X

Ga naar

Uit

en druk op

om het gesprek te dempen.

X

Druk op

om de microfoon weer in te schakelen.