810 Car Phone - Recorder

background image

Recorder

Met de recorderfunctie kunt u spraak, geluiden of een actief
telefoongesprek opnemen.

background image

Opties tijdens een gesprek

24

Waarschuwing!

Houd u aan de lokale wetgeving met betrekking tot het
opnemen van gesprekken. Gebruik deze functie niet op
onrechtmatige wijze.

X

Houd ingedrukt als u tijdens een telefoongesprek een
opname wilt starten.

X

Druk op

om de opname te stoppen.

Zie "Recorder" op pagina 47 voor meer informatie.

X

Druk tijdens een actief gesprek op

.

X

Ga naar de gewenste optie en druk op

.

X

Volg de instructies op het display.

background image

Het menu gebruiken

25