810 Car Phone - Berichten

background image

Berichten

U kunt niet alleen tekstberichten op de
autotelefoon ontvangen en lezen, maar
ook tekstberichten schrijven, verzenden
en opslaan.


Voordat u tekstberichten kunt verzenden, moet u de benodigde

Instellingen Ber.

definiëren.

Opmerking

Verkeersveiligheid heeft altijd voorrang. Gebruik de
hoorn van de telefoon niet terwijl u een auto bestuurt en
gebruik de functies van de autotelefoon alleen als de
verkeerssituatie het toelaat.

Opmerking

Wanneer u berichten verzendt via de SMS-dienst, is het
mogelijk dat de woorden

Bericht verzonden

op het

display van de autotelefoon worden weergegeven.
Hiermee wordt alleen aangegeven dat het bericht is
verzonden naar het nummer van de berichtencentrale
dat in de autotelefoon is geprogrammeerd. Dit wil dus
niet zeggen dat het bericht de beoogde ontvanger heeft
bereikt.