810 Car Phone - Bericht maken

background image

Bericht maken

X

Druk in het standby-display op

.

X

Ga naar

Berichten

en druk op

.

X

Ga naar

Bericht maken

en druk op

.

X

Gebruik het alfanumerieke toetsenblok op de handset om
het tekstbericht te schrijven. Zie "Alfanumeriek toetsenblok"
op pagina 16 voor meer informatie.

X

Als u klaar bent met het schrijven van het bericht, drukt u
op

.

De volgende opties zijn beschikbaar: