810 Car Phone - Inbox

background image

Inbox

Wanneer u een tekstbericht hebt ont-
vangen, worden het pictogram

en

het aantal nieuwe berichten op het dis-
play weergegeven met de melding

nieu-

we ber. ontvangen

.

De tekstberichten worden weergegeven in de volgorde waarin
ze zijn ontvangen. Ongelezen tekstberichten worden aangeduid
met

en gelezen tekstberichten met

.

Een knipperend SMS-pictogram

geeft aan dat het

berichtengeheugen vol is. U kunt pas weer berichten verzenden
of ontvangen als u enkele oudere berichten hebt verwijderd.

Ga als volgt te werk als u meerdere tekstberichten hebt
ontvangen:

X

Druk in het standby-display op

.

X

Ga naar

Berichten

en druk op

.

X

Ga naar

Inbox

en druk op

om de lijst met berichten

weer te geven.

X

Ga naar het gewenste bericht en druk op

om het te

lezen.

X

Gebruik de bladerfunctie om door het bericht te bladeren of
naast het bericht ook de naam of het telefoonnummer van
de afzender weer te geven en de datum en tijd waarop het
bericht is ontvangen.

U kunt een geselecteerd bericht op verschillende manieren
afhandelen.

X

Druk op

.

X

Ga naar de gewenste optie en druk op

.