810 Car Phone - Antwoord via zelfde berichtencentrale (netwerkdienst)

background image

Antwoord via zelfde berichtencentrale (netwerkdienst)

Antwoorden op tekstberichten worden doorgaans verwerkt door
de SMS-centrale waarbij de afzender een abonnement heeft.
Met de optie

Antwoord via zelfde centrale

kan de ontvanger van

uw bericht een antwoord sturen via uw berichtencentrale.

U kunt als volgt deze instellingen definiëren:

X

Druk in het standby-display op

.

X

Ga naar

Instellingen berichten

en druk op

.

X

Ga naar de gewenste optie en druk op

.

X

Volg de instructies op het display.