810 Car Phone - Verzonden berichten

background image

Verzonden berichten

U kunt een verzonden bericht openen, de details ervan bekijken
of het bericht verwijderen.

X

Druk in het standby-display op

.

X

Selecteer

Berichten

en druk op

.

X

Ga naar

Verzonden berichten

en druk op

.

X

Ga naar het gewenste bericht en druk op

.

X

Druk ter bevestiging op

.

X

Ga naar de gewenste optie en druk op

.