810 Car Phone - Contactpersonen verwijderen

background image

Contactpersonen verwijderen

U kunt een of meerdere namen en de bijbehorende nummers
verwijderen uit de lijst met contactpersonen.

X

Druk in het standby-display op

.

X

Ga naar

Contacten

en druk op

om de lijst met

contactpersonen te openen.

X

Ga naar

Verwijderen

en druk op

.

X

Ga naar de gewenste optie en druk op

.

X

Volg de instructies op het display.