810 Car Phone - Een naam toevoegen

background image

Een naam toevoegen

Namen en telefoonnummers worden opgeslagen bij de
contactpersonen. U kunt als volgt een naam en het
bijbehorende nummer aan de contactpersonen toevoegen.

X

Druk in het standby-display op

.

X

Ga naar

Contacten

en druk op

.

X

Ga naar

Contact toevoegen

rechts en druk op

.

X

Voer de naam in met het alfanumerieke toetsenblok en druk
op

om de naam op te slaan.

X

Voer het bijbehorende nummer in en druk op

om het

nummer op te slaan.

X

Als u een verkeerd teken hebt ingetoetst, drukt u op

om

het te wissen.

background image

Contacten

34