810 Car Phone - Een telefoonnummer toevoegen

background image

Een telefoonnummer toevoegen

U kunt vier extra telefoonnummers toevoegen aan een item in
de lijst met contactpersonen. Het eerste nummer dat onder een

naam wordt opgeslagen, wordt automatisch als
standaardnummer ingesteld en wordt aangeduid met

(Algemeen). Andere typen nummers zijn

(Mobiel),

(Thuis),

(Werk) en

(Fax).

X

Druk in het standby-display op

.

X

Ga naar

Contacten

en druk op

om de lijst met

contactpersonen te openen.

X

Ga naar

Nr toevoegen

en druk op

.

X

Ga naar de gewenste naam in de lijst met contactpersonen
en druk op

.

X

Ga naar het symbool dat u aan het nieuwe nummer wilt
toekennen en druk op

.

X

Voer het nummer in en druk op

om het op te slaan.