810 Car Phone - Namen en telefoonnummers bewerken

background image

Namen en telefoonnummers bewerken

U kunt namen en telefoonnummers van contactpersonen
bewerken:

X

Druk in het standby-display op

.

X

Ga naar

Contacten

en druk op

.

X

Ga naar

Contact bewerken

en druk op

.

X

Ga naar de eerste letter van de gewenste naam en druk
op

om alle namen weer te geven die met deze letter

beginnen.

X

Ga naar de gewenste contactpersoon en druk op

.

X

U kunt het item nu bewerken. Ga naar het teken dat u wilt
wijzigen en breng de gewenste wijzigingen aan.

X

Druk op

om de wijzigingen op te slaan.