810 Car Phone - Snelkeuzetoetsen gebruiken

background image

Snelkeuzetoetsen gebruiken

X

Houd de snelkeuzetoets die aan het gewenste nummer is
toegekend, ingedrukt totdat het nummer is gekozen.

Opmerking

Zie "Snelkeuze" op pagina34 voor informatie over de
beschikbare instellingen.