810 Car Phone - Gepaarde apparaten bekijken

background image

Gepaarde apparaten bekijken

U kunt een lijst met via draadloze Bluetooth-technologie
gepaarde apparaten weergeven als u een verbinding tot stand
wilt brengen met een gepaard apparaat of als u deze lijst wilt
bewerken.

X

Druk in het standby-display op

.

X

Ga naar

Bluetooth

en druk op

.

X

Ga naar het menu-item

Gepaarde app. bekijken

en druk

op

om de lijst met gepaarde apparaten te openen.

X

Ga naar het gewenste apparaat en druk op

.

X

Ga naar de gewenste optie en druk op

.

X

Volg de instructies op het display.

Met deze functie kunt u een lijst met alle gepaarde apparaten
met Bluetooth-technologie oproepen. Het laatst gepaarde
apparaat wordt boven aan de lijst weergegeven. Welke van de
onderstaande opties beschikbaar zijn, hangt af van de status
van het apparaat of de verbinding.