810 Car Phone - De tijd en datum instellen

background image

De tijd en datum instellen

X

Druk in het standby-display op

.

X

Ga naar

Instellingen

en druk op

.

X

Ga naar

Instellingen tijd

en druk op

.

X

Ga naar

Tijd instellen

en druk op

.

X

Blader om de uren in te stellen. Druk op

om de

instelling op te slaan en verder te gaan met de minuten.

X

Herhaal de bovenstaande stap voor het instellen van de
minuten.

X

Herhaal de bovenstaande procedure om instellingen op te
geven voor de opties

Tijdnotatie

,

Datum instellen

en

Datumnotatie

.