810 Car Phone - Fabrieksinstellingen terugzetten

background image

Fabrieksinstellingen terugzetten

U kunt alle menu-instellingen terugzetten op de oorspronkelijke
fabrieksinstellingen.

X

Druk in het standby-display op

.

X

Ga naar

Instellingen

en druk op

.

X

Ga naar

Fabriekinst. herstellen?

en druk op

.

X

Volg de instructies op het display.

Waarschuwing!

Als u een instelling hebt verwijderd, kunt u dit niet
ongedaan maken. De gegevens zijn definitief verloren
gegaan.

background image

Spraak

44