810 Car Phone - GPRS-modeminstellingen (netwerkdienst)

background image

GPRS-modeminstellingen (netwerkdienst)

U kunt uw autotelefoon gebruiken als modem voor GPRS-
verbindingen. Hiervoor hebt u echter wel een GPRS-
toegangspunt nodig. Neem contact op met de netwerk-
exploitant of serviceprovider voor meer informatie.

U kunt als volgt GPRS gebruiken:

y

U moet zich abonneren op de GPRS-dienst van uw
netwerkexploitant of serviceprovider.

y

Vraag de netwerkexploitant of serviceprovider naar de
beschikbaarheid van GPRS en de instellingen die u moet
opgeven.

y

U moet de instellingen die vereist zijn voor het gebruik van
GPRS-toepassingen in de autotelefoon opslaan.

U kunt als volgt een GPRS-toegangspunt instellen:

X

Druk in het standby-display op

.

X

Ga naar

Instellingen

en druk op

.

X

Ga naar

GPRS-modem

en druk op

.

X

Druk nogmaals op

om een nieuw GPRS-toegangspunt

in te stellen of een bestaand toegangspunt te wijzigen.

X

Druk op

om de optie

Toegangspunt bewerken?

te

openen en geef de alfanumerieke tekens van het GPRS-
toegangspunt op met de teksteditor van de Navi-knop.

X

U kunt de naam van het toegangspunt opslaan door op OK
te drukken in de teksteditor van de Navi-knop of door te
drukken op

.

X

Als u een verkeerd teken hebt ingetoetst, drukt u op

om

het te verwijderen. Houd deze toets ingedrukt als u alle
ingevoerde tekens wilt verwijderen.

Ga naar de Nokia-website voor meer informatie en als u
modemstuurprogramma’s voor uw computer of laptopcomputer
wilt downloaden:

www.nokia.com\support

.