810 Car Phone - Netwerkselectie

background image

Netwerkselectie

U kunt het cellulaire netwerk waarmee u de autotelefoon wilt
verbinden, automatisch of handmatig selecteren.

y

Automatisch

Er wordt automatisch een geschikt cellulair netwerk
geselecteerd dat beschikbaar is.

background image

Instellingen

40

y

Handmatig

U kunt een lijst met beschikbare netwerken weergeven en
een netwerk selecteren dat een registratieovereenkomst
met uw eigen netwerkexploitant heeft. De handmatige
modus blijft geactiveerd totdat de automatische modus
wordt geselecteerd of een andere SIM-kaart in de telefoon
wordt geplaatst.

U kunt als volgt het gewenste cellulaire netwerk selecteren:

X

Druk in het standby-display op

.

X

Ga naar

Instellingen

en druk op

.

X

Ga naar

Telefooninstellingen

en druk op

.

X

Ga naar

Netwerkselectie

en druk op

.

X

Ga naar de gewenste instelling en druk op

.

X

Volg de instructies op het display.