810 Car Phone - Taal

background image

Taal

Met deze optie selecteert u de taal voor de displayteksten.

U kunt als volgt de taal instellen:

X

Druk in het standby-display op

.

X

Ga naar

Instellingen

en druk op

.

X

Ga naar

Telefooninstellingen

en druk op

.

X

Ga naar

Taal

en druk op

.

X

Ga naar de gewenste taal en druk op

.

Als u

Automatisch

selecteert, wordt de taal ingesteld op basis

van de gegevens op de SIM-kaart.