810 Car Phone - Uitschakeltimer

background image

Uitschakeltimer

De autotelefoon is voorzien van een uitschakeltimer zodat u de
telefoon nog een bepaalde tijd kunt gebruiken nadat het
contactslot is uitgeschakeld. De autotelefoon blijft
ingeschakeld gedurende de tijd die u hebt ingesteld voor

Uitschakeltimer

. Als u een gesprek voert wanneer het

contactslot wordt uitgeschakeld, begint de uitschakeltimer pas
te lopen nadat u het gesprek hebt beëindigd.

Opmerking

De fabrieksinstelling voor de uitschakeltimer is nul
minuten. U kunt de uitschakeltimer maximaal instellen
op 24 uur.

Opmerking

De autotelefoon werkt op de accu van de auto. Stel dus
niet zo’n lange tijd in dat de accu kan leeglopen.

U kunt als volgt de uitschakeltimer instellen:

X

Druk in het standby-display op

.

X

Ga naar

Instellingen

en druk op

.

X

Ga naar

Telefooninstellingen

en druk op

.

X

Ga naar

Uitschakeltimer

en druk op

.

X

Stel de gewenste tijd in.

X

Druk op

om de timer te activeren.

Op het display wordt aangegeven dat de uitschakeltimer is
ingesteld.