810 Car Phone - Luisteren naar spraakberichten

background image

Luisteren naar spraakberichten

U kunt als volgt luisteren naar spraakberichten:

X

Druk in het standby-display op

.

X

Ga naar

Instellingen

en druk op

.

X

Ga naar

Voicemailbox

en druk op

.

X

Ga naar

Luisteren naar spraakbericht.

en druk op

.