810 Car Phone - Recorder

background image

Recorder

Met de recorderfunctie kunt u spraak,
geluiden of een actief telefoongesprek
opnemen. Dit is vooral handig als u
tijdens een telefoongesprek iets wilt

noteren. U kunt dan de informatie, zoals een naam of
telefoonnummer, eerst opnemen en later pas opschrijven.

Waarschuwing!

Houd u aan de lokale wetgeving met betrekking tot het
opnemen van gesprekken. Gebruik deze functie niet op
onrechtmatige wijze.

U kunt maximaal tien opnamen maken die in totaal niet langer
dan drie minuten mogen duren. Bij elke opname wordt ook het
nummer geregistreerd van degene met wie u belt en de duur en
het tijdstip van het gesprek.

Nieuwe opnamen worden automatisch in het geheugen
opgeslagen. Wanneer het geheugen vol is, wordt het bericht

Geen geh. vr opsl. opname

weergegeven. U kunt pas weer

nieuwe opnamen maken als u enkele oudere opnamen hebt
verwijderd.

Opmerking

U kunt uw opnamen gemakkelijk afspelen met behulp
van een spraakopdracht. Spreek de opdracht uit om de
laatste opname te horen. Druk op

om de volgende

opname over te slaan.

background image

Recorder

48

Opmerking

Als u deze snelle methode wilt gebruiken, moet u een
spraakopdracht toewijzen aan deze functie in de
autotelefoon. Zie "Spraakopdrachten" op pagina 45 voor
meer informatie.