810 Car Phone - Opnemen

background image

Opnemen

Met deze optie kunt u spraak opnemen. De opname wordt
automatisch opgeslagen.

U kunt als volgt een opname maken:

X

Druk in het standby-display op

.

X

Ga naar

Recorder

en druk op

.

X

Ga naar

Opnemen

en druk op

.

X

Druk op

om de opname te stoppen.

U kunt deze functie ook tijdens een actief gesprek gebruiken.

X

Houd ingedrukt om met opnemen te beginnen.

X

Druk op

om de opname te stoppen.

Alle opnamen worden opgeslagen en genummerd.

U hebt twee opties voor de opnames:

Spelen

en

Verwijderen

.