810 Car Phone - Spelen

background image

Spelen

Hiermee kunt u de geselecteerde opname afspelen.

U kunt als volgt de lijst met opnamen weergeven en een
opname selecteren voor afspelen:

X

Druk in het standby-display op

.

X

Ga naar

Recorder

en druk op

om de lijst met opnamen

weer te geven.

X

Ga naar de gewenste opname in de lijst en druk op

.

X

Ga naar

Spelen

en druk op

.

De geselecteerde opname wordt afgespeeld.

X

Druk op

om terug te keren naar de lijst met opnamen of

naar het vorige menu-item.

X

Druk op

om het afspelen van de opname te stoppen.