810 Car Phone - Verwijderen

background image

Verwijderen

Hiermee kunt u een opname verwijderen om ruimte vrij te
maken voor nieuwe opnamen.

X

Druk in het standby-display op

.

X

Ga naar

Recorder

en druk op

.

X

Ga naar de gewenste opname en druk op

.

X

Ga naar

Verwijderen

en druk op

.

X

Druk nogmaals op

om naar de volgende opname te

gaan.

background image

Draadloze Bluetooth-technologie

49