810 Car Phone - Lijst met spraaklabels

background image

Lijst met spraaklabels

U kunt als volgt zien welke spraaklabels in het geheugen van de
autotelefoon zijn opgeslagen en de lijst met labels bewerken:

X

Druk in het standby-display op

.

X

Ga naar

Spraak

en druk op

.

X

Ga naar

Spraaklabels

en druk op

.

X

Ga naar

Lijst met spraaklabels

en druk op

.

background image

Spraak

45

X

Ga naar de contactpersoon die u wilt bewerken en druk
op

.

X

Ga naar de gewenste optie en druk op

.

X

Volg de instructies op het display. De volgende opties zijn
beschikbaar:

y

Spelen

Met deze optie speelt u het opgenomen spraaklabel af.

y

Wijzigen

U kunt elk spraaklabel vervangen door een nieuw label.
Selecteer deze optie en spreek het nieuwe label uit.

y

Spraaklabel verwijderen?

Met deze optie verwijdert u een spraaklabel zodat in het
geheugen ruimte wordt vrijgemaakt voor een nieuw
spraaklabel.