810 Car Phone - Nieuw spraaklabel

background image

Nieuw spraaklabel

Met

Nieuw spraaklabel

kunt u een nieuw label opnemen en

toekennen aan een telefoonnummer en het label vervolgens
opslaan in het geheugen van de autotelefoon. Per gebruikers-
profiel kunt u maximaal twaalf spraaklabels met bijbehorende
nummers opslaan in de autotelefoon. Als spraaklabel kunt u elk
gesproken woord (of meerdere woorden) gebruiken,
bijvoorbeeld de naam van een persoon.

X

Druk in het standby-display op

.

X

Ga naar

Spraak

en druk op

.

X

Ga naar

Spraaklabels

en druk op

.

X

Ga naar

Nieuw spraaklabel

en druk op

.

X

Ga naar de gewenste naam in de lijst met contactpersonen
en druk op

.

X

Ga naar het gewenste nummer waarvoor u het spraaklabel
wilt opnemen, en druk op

.

X

Druk nogmaals op

. U wordt gevraagd het spraaklabel

in te spreken voor deze invoer.

X

Volg de instructies op het display.