810 Car Phone - Voicedialling gebruiken

background image

Voicedialling gebruiken

U kunt als volgt voicedialling
gebruiken:

X

Druk op .
De tekst

Nu spreken

wordt weergegeven.

X

Spreek het label voor het gewenste nummer luid en duidelijk
uit.

Het spraaklabel wordt afgespeeld en het bijbehorende
nummer wordt automatisch gekozen.

X

Druk op

als u voicedialling wilt annuleren.

Opmerking

Als u een compatibele hoofdtelefoon/microfoon met
Bluetooth-technologie gebruikt, drukt u op de toets op
de hoofdtelefoon om deze te activeren voordat u het
spraaklabel uitspreekt.