810 Car Phone - Nieuwe spraakopdrachten

background image

Nieuwe spraakopdrachten

Met deze optie kunt u een spraakopdracht (een of meer
woorden die een gesproken opdracht vormen) opnemen en deze
toewijzen aan een functie in de lijst met spraakopdrachten.

X

Druk in het standby-display op

.

X

Ga naar

Spraak

en druk op

.

X

Ga naar

Spraakopdrachten

en druk op

.

X

Ga naar

Nieuwe spraakopdr.

en druk op

.

X

Ga naar de gewenste functie waarvoor u een
spraakopdracht wilt opnemen en druk op

.

X

Druk nogmaals op

. U wordt gevraagd het spraaklabel

in te spreken voor deze invoer.

X

Volg de instructies op het display.

De lijst met spraakopdrachten bevat de telefoonfuncties
waaraan spraakopdrachten kunnen worden toegekend. Elke
functie in de lijst kan worden gecontroleerd en bewerkt met de
volgende opties:

y

Spraakopdr. afspelen

Met deze optie wordt de opgenomen spraakopdracht
afgespeeld.

y

Wijzigen

U kunt de bestaande spraakopdracht voor een geselecteerde
functie vervangen door een nieuwe opdracht op te nemen.

y

Spraakopdracht verwijderen?

Met deze optie kunt u een spraakopdracht verwijderen en
ruimte vrijmaken in het geheugen voor een nieuwe
spraakopdracht.

Houd rekening met het volgende als u spraakopdrachten wilt
gebruiken:

y

Spraakopdrachten zijn niet taalafhankelijk. Ze zijn
afhankelijk van de stem van de spreker.

y

Spraakopdrachten zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden.
Neem de opdrachten op en gebruik ze in een rustige
omgeving.

y

U moet de spraakopdracht exact zo uitspreken zoals u deze
hebt opgenomen.

y

Erg korte opdrachten worden niet geaccepteerd. Gebruik
lange opdrachten en vermijd het gebruik van soortgelijke
opdrachten voor verschillende functies.

U kunt via een snelle methode de lijst met spraakopdrachten
direct openen vanuit het standby-display:

X

Druk op en ga naar links.

X

U kunt nu de lijst met

Spraakopdrachten

bekijken.

X

Volg de instructies op het display.

background image

Recorder

47