810 Car Phone - Spraakopdrachten uitvoeren

background image

Spraakopdrachten uitvoeren

Opmerking

U kunt geen spraakopdrachten uitvoeren als een
toepassing die gebruikmaakt van de GPRS-verbinding,
bezig is met het verzenden of ontvangen van gegevens.
U moet deze toepassing eerst afsluiten.

U kunt als volgt een spraakopdracht
uitvoeren:

X

Druk op .
De tekst

Nu spreken

wordt weergegeven.

X

Spreek de opdracht luid en duidelijk uit.

De spraakopdracht wordt afgespeeld en het bijbehorende
functie wordt automatisch uitgevoerd.