810 Car Phone - GSM-gegevensoverdracht via de autotelefoon

background image

GSM-gegevensoverdracht via de autotelefoon

Het wordt aangeraden een locatie te zoeken waar u een zo sterk
mogelijk signaal ontvangt van het cellulaire netwerk. Hoe
sterker het signaal, des te efficiënter de gegevensoverdracht.

Door een aantal factoren kan er storing optreden in de cellulaire
gegevenscommunicatie: