810 Car Phone - De Nokia 810 autotelefoon

background image

De Nokia 810 autotelefoon

De Nokia 810 autotelefoon is ontworpen voor montage in
gemotoriseerde voertuigen. De telefoon is voorzien van een
handig apparaat voor handenvrij bellen, een aparte
telefoonhoorn voor meer belgemak en een goed leesbaar
display.

Apparatuur voor de autotelefoon

Opmerking

De Nokia 810 autotelefoon mag alleen worden
gemonteerd door een bevoegd technicus of monteur en
er mag alleen gebruik worden gemaakt van de
meegeleverde, goedgekeurde originele Nokia-
onderdelen. Als u zich hier niet aan houdt, komt de
garantie te vervallen. Eindgebruikers moeten er rekening
mee houden dat er ingewikkelde technische apparatuur
voor de autotelefoon wordt gebruikt die alleen door
ervaren technici en met speciaal gereedschap kan
worden gemonteerd.

Opmerking

Deze installatiehandleiding bevat alleen algemene
instructies voor de montage van de telefoon in een
voertuig. Gezien de grote variatie in typen en modellen
voertuigen kan in deze handleiding niet worden
ingegaan op de specifieke technische vereisten voor een
bepaald type voertuig. Raadpleeg hiervoor de fabrikant
van het desbetreffende voertuig.

Zie "Belangrijke veiligheidsinformatie" op pagina 63 en
"Verzorging en onderhoud" op pagina 62 voor belangrijke
veiligheidsinformatie en instructies voor de bediening en het
onderhoud van de autotelefoon.

background image

Veiligheid voor alles

58