810 Car Phone - Inhoudsopgave

background image

Inhoudsopgave

Voor uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Overzicht van de autotelefoon
en bijbehorende apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . 7
Voordat u de telefoon in gebruik neemt . . . . 11
Stickers in het pakket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Toegangscodes voor de SIM-kaart . . . . . . . . . 12

De autotelefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Displaypictogrammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Basisonderdelen van de telefoonhoorn . . . . . 15

Aan de slag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

De SIM-kaart installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Schakelen tussen aan/uit- en uit-stand . . . . . 19

Belfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Voicedialling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Een contactpersoon bellen (naam zoeken) . . 20
Nummer herhalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Een nummer bellen via het toetsenblok . . . . . 21
Een nummer bellen via de Navi-knop . . . . . . 21

Lijst met favorieten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Wachtfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Opties tijdens een gesprek . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Het menu gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Een menufunctie activeren . . . . . . . . . . . . . . . 25
Overzicht van de menufuncties . . . . . . . . . . . 25

Menufuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Oproepregistratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Tonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Spraak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Recorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Draadloze Bluetooth-technologie . . . . . . . . . . 49
Gebruikersgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Gegevenscommunicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Draadloze Bluetooth-technologie . . . . . . . . . . 54
Een visitekaartje verzenden en ontvangen . . . 54
GPRS (General Packet Radio Service) . . . . . . . 54

background image

Inhoudsopgave

4

HSCSD (High Speed Circuit
Switched Data) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Naslaginformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

De Nokia 810 autotelefoon . . . . . . . . . . . . . . . 57
Veiligheid voor alles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Geluidsinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Functietest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Onderdelen van het pakket . . . . . . . . . . . . . . . 61

Verzorging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

Belangrijke veiligheidsinformatie . . . . . . . . . . . . . .63

Technische specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

Woordenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

background image

Voor uw veiligheid

5