810 Car Phone - Voor uw veiligheid

background image

Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het overtreden van de regels
kan gevaarlijk of onwettig zijn. Meer gedetailleerde informatie
vindt u in de gebruikershandleiding.

UIT-STAND

Als het gebruik van een mobiele telefoon niet is
toegestaan of tot storing of gevaarlijke situaties kan
leiden, moet u de autotelefoon in de uit-stand zetten.
U doet dit door

ingedrukt te houden terwijl het

contactslot is ingeschakeld.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Het veilig besturen van een voertuig in het verkeer
vereist alle aandacht van een automobilist. Gebruik
uw autotelefoon alleen als de verkeerssituatie het
toelaat. Ga ook na of er in de lokale wetgeving
beperkingen zijn opgelegd met betrekking tot het
mobiel bellen tijdens het autorijden.

STORING

Alle draadloze telefoons zijn gevoelig voor storing. Dit
kan de werking van de telefoon beïnvloeden.

SCHAKEL DE AUTOTELEFOON UIT TIJDENS HET
TANKEN

Zet de autotelefoon in de uit-stand wanneer u bij een
benzinestation bent. Gebruik de telefoon niet in de
nabijheid van benzine of chemicaliën.

SCHAKEL DE AUTOTELEFOON UIT IN DE BUURT VAN
EXPLOSIEVEN

Zet de autotelefoon in de uit-stand in een omgeving
waar met explosieven wordt gewerkt. Houd u aan
beperkende maatregelen en volg eventuele
voorschriften of regels op.

DESKUNDIGE INSTALLATIE EN SERVICE

Laat alleen bevoegd personeel het apparaat installeren
of repareren.

AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat
aansluit, dient u eerst de handleiding bij het
desbetreffende apparaat te raadplegen voor
uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen
incompatibele producten aan.

ALARMNUMMER KIEZEN

Controleer of de telefoon ingeschakeld en operationeel
is.

X

Houd

ingedrukt totdat

Noodoproep doen?

op het

display verschijnt. Druk ter bevestiging op

.

X

Beantwoord de vraag over de veiligheid met

Ja

door

op

te drukken of met nee door

Nee

te selecteren

met

en op

te drukken. Geef op waar u zich

bevindt. Beëindig het gesprek pas als u daarvoor
toestemming hebt gekregen.

background image

Netwerkdiensten

6

BELLEN

Zorg ervoor dat het contactslot van de auto is
ingeschakeld. Selecteer het gewenste telefoonnummer
of toets het telefoonnummer, inclusief het netnummer,
in en druk vervolgens op

. Als u een gesprek wilt

beëindigen, drukt u op

. Als u een oproep wilt

beantwoorden, drukt u op

.

ANTENNE

Vanwege de voorwaarden voor blootstelling aan RF-
signalen van mobiele zendapparaten, geldt dat u
minimaal 20 cm afstand moet houden tussen de
antenne en individuen.

ZEKERINGEN VERVANGEN

Vervang gesprongen zekeringen door een zekering van
hetzelfde type en van dezelfde grootte. Gebruik nooit
een zekering met een hoger amperage!

Netwerkdiensten

De mobiele telefoon zoals beschreven in deze handleiding is
goedgekeurd voor gebruik in de (E)GSM 900- en GSM 1800-
netwerken.

Sommige functies die in deze handleiding worden beschreven,
zijn netwerkdiensten. Dit zijn speciale diensten waarop u zich
via uw netwerkexploitant kunt abonneren. U kunt pas gebruik
maken van deze diensten nadat u zich via de exploitant van uw
thuisnet op de gewenste dienst(en) hebt geabonneerd en u de
gebruiksinstructies hebt ontvangen.

Opmerking

Het is mogelijk dat sommige netwerken geen
ondersteuning bieden voor bepaalde taalafhankelijke
tekens en/of diensten.

Gebruik van accessoires

Waarschuwing!

Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant van de
telefoon zijn goedgekeurd voor gebruik met dit type
telefoon. Het gebruik van andere typen kan de
goedkeuring en garantie doen vervallen en kan
bovendien gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbare goedgekeurde
accessoires.

background image

Algemene informatie

7