810 Car Phone - Før du tar telefonen i bruk

background image

Før du tar telefonen i bruk

Les følgende informasjon før du tar biltelefonen i bruk:

!

Telefonen slås automatisk på med tenningslåsen på bilen.

Når du slår av tenningen på bilen, vil ikke biltelefonen slås
av automatisk, men forblir på i den perioden som er angitt
med

Timer for å slå av enheten

-funksjonen. Hvis du ønsker

mer informasjon, kan du se Timer for å slå av enheten på
side 35.

!

Kontroller biltelefonutstyret med jevne mellomrom for å
sikre at det er riktig montert og at det fungerer som det skal.

Biltelefonen må ha et gyldig SIM-kort for å fungere. Hvis du
ønsker mer informasjon, kan du se Sette inn SIM-kortet på
side 16.