810 Car Phone - Spesialfunksjoner

background image

Spesialfunksjoner

Av hensyn til sikkerhet og brukervennlighet er denne
biltelefonen utstyrt med en rekke ulike spesialfunksjoner som er
skreddersydd for førermiljøet. Noen av disse funksjonene er
beskrevet nedenfor:

Taleoppringing

Taleoppringing er en praktisk måte å
velge bestemte numre på fra
telefonboken. Nummeret ringes
automatisk opp. Du kan angi

taleoppringing for hele 15 nummeroppføringer. Når du skal
foreta et anrop fra standby-displayet, trykker du på -tasten
og snakker inn talesignalet.

!

Før du kan bruke denne funksjonen må du spille inn
talesignaler for numrene som er lagret i biltelefonens
telefonbok. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se
Taleoppringing på side 18 og Taleoppringing på side 38.

Talekommandoer

Du har en liste over telefonfunksjoner
som kan aktiveres med talekommandoer.
Du kan legge til så mange som tre
talesignaler for talekommandoene. Du

kan aktivere talekommandoen på samme måte som du ringer
ved hjelp av et talesignal. Fra standby-displayet trykker du på

-tasten på håndsettet og snakker inn talekommandoen for

den ønskede funksjonen.

background image

Oversikt over biltelefonen og dens utstyr

9

!

Før du kan bruke denne funksjonen må du spille inn
kommandosignaler for de ønskede funksjonene i
biltelefonen. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se
Talekommandoer på side 39.

Taleopptaker

Denne funksjonen fungerer som en
diktafon der du kan spille inn private
talememoer. Du kan registrere 10
innspillinger med en samlet

innspillingstid på 3 minutter. Du starter en innspilling fra
standby-displayet ved å trykke på og holde -tasten nede på
håndsettet. Når du skal spille av en talememo, velger du

Spill av

i

Spill inn

-menyen.

Kopiere telefonbokoppføringer fra mobilen

Hvis du har en kompatibel mobiltelefon
som støtter Bluetooth, kan du kopiere
telefonbokoppføringer fra mobilen til
biltelefonen.

Når du skal laste ned telefonboken fra din kompatible
mobiltelefon, kan du enten bruke en personlig talekommando
(f.eks. Kopier telefonbok!) eller velge

Laste ned kontakter?

i

Brukerdata

-menyen. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se

Brukerdata på side 45.

!

For å kunne bruke denne funksjonen må du først koble
sammen mobiltelefonen og biltelefonen via den trådløse
Bluetooth-teknologien. Hvis du ønsker mer informasjon, kan
du se Trådløs Bluetooth-teknologi på side 42.

Flerbrukerfunksjon

Med denne funksjonen kan du lagre
personlige oppføringer eller
telefoninnstillinger under to forskjellige
brukerdataprofiler. Nå kan for eksempel

telefonbokoppføringer, talesignaler for taleoppringing og
talekommandoer eller ringetoner for to brukere lagres og åpnes
fra biltelefonen via ett og samme SIM-kort. Du bare aktiverer
din personlige brukerprofil for å få tilgang til dataene.

Sette over til trådløs hodetelefon

Denne funksjonen støtter bruk av
kompatible hodetelefoner med
Bluetooth-teknologi. Når biltelefonens
mikrofon- og høyttalersystem brukes,

kan du sette over samtaler fra håndfri-modus til trådløse
hodetelefoner som er komfortable og enkle å bruke. Trykk på

-tasten på biltelefonhåndsettet for å sette over

innkommende eller utgående samtaler til din trådløse
hodetelefon.

!

For å kunne bruke denne funksjonen må du først koble
sammen den trådløse hodetelefonen og biltelefonen via den
trådløse Bluetooth-teknologien. Hvis du ønsker mer
informasjon, kan du se Trådløs Bluetooth-teknologi på
side 42.

background image

Oversikt over biltelefonen og dens utstyr

10

Rask tilgang til telefonboken

Biltelefonen har snarveier til
telefonboken for å gjøre det lettere å
finne det aktuelle telefonnummeret og
foreta en oppringing.

X Når du skal finne en bestemt telefonbokoppføring i

standby-displayet, blar du med

til den første

bokstaven i navnet til den du vil ringe opp og trykker på

.

X Bla med

til ønsket navn, og trykk på

for å slå

nummeret.

!

Før du kan bruke denne funksjonen må du legge inn
oppføringer i telefonboken. Hvis du ønsker mer informasjon,
kan du se Last ned kontakter på side 45.

!

Du kan tilordne opptil 5 telefonnumre for hvert navn som
står oppført i telefonboken. Hvis du ønsker mer informasjon,
kan du se Kontakter på side 29.

Mobil datakommunikasjon via trådløs Bluetooth-teknologi
eller via en RS232-kabel

Biltelefonen har en praktisk funksjon som lar deg koble til
kompatible eksterne enheter, f.eks. en bærbar datamaskin eller
kompatible integrerte systemer, til biltelefonen. Dette skjer
enten via den trådløse Bluetooth-teknologien eller via en
RS232-kabel.

Dette betyr at du kan bruke GSM-datatjenester som GPRS eller
HSCSD til mobile faksoverføringer, Internett-tilgang eller
transportørtjenester.

SIM-kort

For å kunne bruke biltelefonen må du sette inn et SIM-kort i
radioenheten. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Sette
inn SIM-kortet på side 16.

Komfortabel volumkontroll med Navi

TM

-hjulet

Du kontrollerer ringetonevolumet for
innkommende anrop ved å rulle

etter behov.

Du kan også justere høyttalervolumet under en pågående
samtale med

.

background image

Før du tar telefonen i bruk

11