810 Car Phone - Tilgangskoder som kreves for SIM-kortet

background image

Tilgangskoder som kreves for SIM-kortet

y PIN-kode (4-8 sifre):

PIN-koden (Personal Identification Number - personlig
identifikasjonsnummer) beskytter SIM-kortet mot
uautorisert bruk. PIN-koden leveres vanligvis med SIM-
kortet.

Noen tjenesteleverandører lar deg deaktivere PIN-
kodeforespørselen som vises når du slår på enheten.

y PIN2-kode (4-8 sifre):

PIN2-koden leveres ofte med SIM-kortet, og denne kreves
for å få tilgang til enkelte funksjoner.

y PUK- og PUK2-kode (8 sifre):

PUK-koden (Personal Unblocking Key - personlig
avblokkingskode) kreves for å endre en blokkert PIN-kode.
PUK2-koden kreves for å endre en blokkert PIN2-kode.

!

Hvis disse kodene ikke leveres sammen med SIM-kortet, bør
du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

background image

Telefonen

12